خواص دارویی گیاه پنیرک

به گزارش دنیای ویدئو، دارای 3 نوع است، یکی بستانی و آن مخصوص به نام ملوخیه و ملوکیه و دیگر بّری و آن دو نوع است یکی بزرگ و آن مخصوص به نام خطمی است و به فارسی خیرو نامند و از مطلق آن مراد نوع صغیر بّری است که برگ آن مستدیر

خواص دارویی گیاه پنیرک

به تلاش: محمد کمالی نژاد

نام رایج:

پنیرک

نام عربی:

خبازی

نام های دیگر:

نان کلاغ، یم کاجی (ترکی)، مخیکک (مازندرانی)، ام کمجی (ترکی)، ملوخیا، ختمی کوچک (شیرازی)، خوازی(کرمانی)، تخم توله، خیرو

ماهیت:

دارای 3 نوع است، یکی بستانی و آن مخصوص به نام ملوخیه و ملوکیه و دیگر بّری و آن دو نوع است یکی بزرگ و آن مخصوص به نام خطمی است و به فارسی خیرو نامند و از مطلق آن مراد نوع صغیر بّری است که برگ آن مستدیر (دایره ای) بی مزه و اندک خشن خصوص پشت برگ آن و گل آن کوچک و سرخ مایل به بنفشی و تخم آن مدور اندک پهن.

طبیعت:

در اول سرد و تر

افعال و خواص:

با قوت متضاده و معتدل الهضم و ملین طبع و منضج و رادع و مفتح سدّه کبد و مدر بول و زیاد کننده شیر، ضماد سائیده آن جهت شکستگی اعضاء و تحلیل اورام حارّه و گزیدن زنبور و با زیت و روغن گل جهت سوختگی آتش، آشامیدن نیم رطل طبیخ شاخ آن با شکر جهت سرفه و بحث الصوت و برطرف خشونت آن که حادث از حرارت و یبوست باشد و درد سپرز و یرقان و جرب و قرحه امعاء و زحیر و قرحه ی مثانه و حرقت بول و تفتیح سدد، جلوس در طبیخ برگ آن جهت صلابت رحم و تلیین اورام مقعده و تخم آن سرد و تر و کثیر اللعاب و مزلق و مغری و ملین بطن و جهت سرفه گرم و خشک و گرفتگی آواز و برطرف نزله و تقویت امعاء و سحج و قرحه گرده و مثانه.

***

بدل:

گل و تخم خطمی، یونجه

مضر:

مضر معده ضعیف و مرخی آن و مضر امزجه بارده ی رطبه

مصلح:

در محرورین ترشی ها و در مبرودین فلافلی و معجون کمونی و خوردن با رب میوه ها.

اندازه شربت:

یک مثقال از جرم گیاه و از مطبوخ آن تا 50 درم و از تخم آن تا 5 درم.

منبع مقاله :

کمالی نژاد، محمد، (1390)؛ برگ کهن، تهران: چوگان، چاپ اول

منبع: راسخون
انتشار: 22 مهر 1400 بروزرسانی: 22 مهر 1400 گردآورنده: justclip.ir شناسه مطلب: 654

به "خواص دارویی گیاه پنیرک" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خواص دارویی گیاه پنیرک"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید